Cách hủy lưu trữ email trong Gmail

Gmail cung cấp 2 cách để người dùng “dọn dẹp” email trong tài khoản của mình: “Archive” (Lưu trữ) và “Delete” (Xóa). Tuy nhiên, có một sự khác biệt lớn giữa 2 tùy chọn này. Không giống như các email đã xóa, những email được lưu trữ sẽ không bao giờ biến mất hoàn toàn và có thể dễ dàng được khôi phục trở lại hộp thư đến (hủy lưu trữ – Unarchive) khi cần.

Về bản chất, một email đã được bạn lưu trữ sẽ không bị xóa khỏi tài khoản. Bạn vẫn có thể tìm thấy nó giống như bất kỳ email nào khác trong hộp tư của mình. Tuy nhiên, các email đã lưu trữ sẽ không hiển thị trong mục “Inbox” (Hộp thư đến) như thông thường. Bên cạnh đó chúng cũng sẽ không biến mất vĩnh viễn sau 30 ngày giống như các email đã được chuyển vào mục “Thùng rác”.

Việc hủy lưu trữ email cũng có gì phức tạp. Trước tiên, bạn cần truy cập tài khoản Gmail trong trình duyệt trên máy tính để bàn, hoặc trên iPhone, iPad cũng như thiết bị Android của mình. Tiếp theo, nhấn vào nút ba đường kẻ ngang ở góc trên cùng bên trái của màn hình để mở rộng menu tùy chọn, sau đó nhấn vào mục “All Mail” (Tất cả thư).

Nhấn vào mục “All Mail”

Đây là nơi bạn sẽ thấy danh sách tất cả các email mà mình đã nhận, gửi và đã lưu trữ trên tài khoản. Tìm email bạn đã lưu trữ và bây giờ muốn hủy lưu trữ.

Tìm email bạn muốn hủy lưu trữ

Nếu bạn sử dụng phiên bản Gmail dành cho máy tính, hãy nhấp vào biểu tượng “Move to Inbox” (Chuyển tới Hộp thư đến) trong thanh công cụ trên cùng.

Nhấp vào biểu tượng “Move to Inbox”

Trong trường hợp bạn sử dụng ứng dụng Gmail dành cho thiết bị di động, hãy nhấn vào biểu tượng ba chấm dọc ở góc trên cùng bên phải màn hình và chọn “Move to Inbox” (Chuyển tới Hộp thư đến) từ menu bật lên.

Chọn “Move to Inbox”

Tất cả chỉ đơn giản có vậy. Bây giờ email này sẽ lập tức được hủy lưu trữ và đưa trở lại trong hộp thư đến thông thường trong tài khoản Gmail, để bạn có thể dễ dàng sử dụng tới khi cần.

Trả lời