Máy thủy bình Leica N302

Máy thủy bình Leica N302

Leica NA320 Máy thủy bình có tác dụng dùng để đo đạc trắc địa ứng dụng trong địa chất, xây dựng. Máy dùng để đo cao độ, đo góc, đo xa của một điểm nào đó, hoặc so sánh độ cao...
read more