Services

Các Dịch Vụ của Trắc Địa LNT:

  1. Kiểm định máy Laser
  2. Kiểm định máy toàn đạc
  3. Sửa chữa máy toàn đạc
  4. Sửa chữa máy Laser
  5. Kiểm định máy thủy đình
  6. Sửa chữa máy thủy bình
  7. Cho thuê máy thủy bình, toàn đạc
  8. Cho thuê bộ đàm, bán bộ đàm