HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT TẦN SỐ BỘ ĐÀM

 

Hướng dẫn cài đặt tần số bộ đàm

Các bước cài đặt tần số cho bộ đàm 

Bước 1:Kết nối bộ  đàm với máy  tính qua cáp kết nối

Bước 1: Kết nối bộ đàm với máy tính qua cáp kết nối

Để kết nối bộ đàm với máy tính, bật bộ đàm, cắm chân usb của cáp vào máy tính, chân còn lại của cáp cắm vào chân tai nghe và mic như hình.

Bước 2:Cài đặt Driver  kết nối cáp với máy tính

Bước 2: Cài đặt Driver kết nối cáp với máy tính

Sau đó vào Port. Lựa chọn cổng COM làm việc tương thích( Để biết cổng COM nào đang làm việc bạn chuột phải MyComputer => Manage => Device Manager, bên giao diện bên phải, bạn chọn Ports ( COM & LPT ), sẽ có tên cổng COM đang làm việc xuất hiện. Như trên hình cáp đang nhận ở cổng COM 5

Bước 3: Tiến hành đọc tần số máy bộ đàm. Khởi chạy phần mềm bộ đàm, giao diện phần mềm bộ đàm

Hiện tại phần mềm đang chạy ở COM 4, không trùng với cổng COM cắm bộ đàm, để đổi cổng COM trên phần mềm vào phần Setting Communication Port, click chọn COM 5

Bước 4: Đọc tần số bộ đàm camera đang sử dung

Kích vào Icon khoanh tròn để đọc tần số bộ đàm đang sử dung

Hoặc nhấn vào nút Write To Radio để ghi các thông tin tần số mới của bộ đàm

Bước 5:Đổi tần số bộ đàm sang tần số cần cài

Để đổi tần số ví dụ kênh 1 hộ đàm H1 sang kênh 1 bộ đàm A2 ta làm các bước sau

Đọc tần số kênh 1 bộ đàm A2 ta có dải tần 451.22500, mã hiệu 69,3

Đổi tần số trên phần mềm H1 về dải tần A1

Viết tần số mới này lên bộ đàm ( icon bộ đàm mũi tên phải hoặc Program – Write to radio )

Bước 7: kiểm tra cài đặt tần số thành công

Sau khi phần mềm chạy xong, kiểm tra kết quả. Chuyển kênh của 2 bộ đàm về kênh 1 vào bấm giữ phím PTT để kiểm tra kết nối.

worse def, cbd and acid reflux, radical roots, parkinsons disease cbd, crestron c2n cbd, cbd live resin, congress health care snopes, cbd side effects webmd, cbd for skin cancer, is cbd oil also hemp seed oil, cbd oil laws in wisconsin, lay off significado, cbd beer, pax era, how to get cbd oil in california, cb 2, buying cbd oil minnesota, etsy cbd oil, best cbd pills, cbd bath oil, difference between hemp cbd and marijuana cbd, cbd and seroquel, is spectrum having issues, nih supply store, cbd oil for depression dosage, fortitude systems, can cbd show up in drug test, sell cbd online, where can i buy cbd cream, cbd one vasayo, define interaction effect, doterra login site, cbd l kaufen, the truth behind tranquility, cbd dental care new orleans, cbd bodybuilding, cbd oil seizures, nevada cbd oil, how to make cbd gummies with jello, how to use cbd flower, special sauce strain cbd, neopets morphing potions, naturally huge pills, cbd oil weight gain, avapro and cbd oil, cbd solubility in water, does cvs or walgreens sell cbd oil, treatment def,

Trả lời