Cách thiết lập cấu hình SSH tùy chỉnh trong Windows Terminal

Windows Terminal là trải nghiệm dòng lệnh chính để chạy Command Prompt, PowerShell, cũng như Linux trên Windows 10. Có thể nói đây là một ứng dụng không thể bỏ qua đối với những người một làm chủ cũng như khai thác tối đa tiềm năng của Windows 10.

Một trong những tính năng làm nên sự tuyệt vời của Windows Terminal chính là khả năng thiết lập cấu hình SSH tùy chỉnh, có sẵn dưới dạng menu thả xuống. Điều này cho phép bạn truy cập máy chủ của mình một cách cực kỳ nhanh chóng khi cần, mà không phải thực hiện bước nhập tên máy chủ thủ công vốn rất mất thời gian.

Điều kiện tiên quyết

Để sử dụng tính năng thiết lập này, trước tiên, bạn sẽ cần phải đang sử dụng Windows Terminal phiên bản mới nhất. Nếu chưa có ứng dụng này trên máy, bạn có thể download nó từ Windows Store.

Bên cạnh đó, bạn cũng sẽ cần cài đặt WSL – là những thứ sẽ được khởi chạy khi bạn thực thi bash.exe. Theo mặc định, hệ thống sẽ sử dụng bản phân phối WSL mặc định của bạn.

Tùy chỉnh cấu hình của bạn

Trước tiên, hãy khởi chạy ứng dụng Windows Terminal. Sau đó, bấm vào mục “Settings” từ menu thả xuống.

Bấm vào “Settings”

Các thiết lập cài đặt thực ra chỉ là một tệp JSON mà bạn sẽ phải chỉnh sửa. Bạn có thể xem lược đồ này trực tuyến, nhưng cũng sẽ có một số cấu hình mặc định mà bạn có thể thêm vào.

Tệp JSON

Thêm cấu hình sau:

{
   "name" : "SERVER NAME",
   "commandline" : "bash.exe -c \"ssh ubuntu@example.com \"",
   "guid" : "{1d43c510-93e8-bbbb-a18b-e432641e0942}",
   "icon" : "C:\\Users\\Anthony\\Pictures\\example.png",

   "closeOnExit" : true,
   "colorScheme" : "Campbell",
   "cursorColor" : "#FFFFFF",
   "cursorShape" : "bar",
   "fontFace" : "RobotoMono Nerd Font",
   "fontSize" : 10,
   "historySize" : 9001,
   "snapOnInput" : true,
   "startingDirectory" : ""
},

Lưu ý rằng bạn sẽ cần thay đổi tên hiển thị, tên máy chủ và người dùng của máy chủ cũng như GUID. Bạn có thể tùy chọn chỉ định một biểu tượng (logo) cho máy chủ. Biểu tượng này có thể được lấy từ ổ cứng trên hệ thống.

Phần còn lại của cấu hình sẽ chỉ là các cài đặt soạn sẵn. Tuy nhiên bạn hoàn toàn có thể tự do tùy chỉnh mặt phông chữ và các tùy chọn khác nếu muốn.

Lưu cấu hình bằng Control + S và bạn sẽ thấy nó được cập nhật vào lần tới khi bạn sử dụng menu thả xuống, như hình minh họa dưới đây:

Cấu hình mới

Nhấp vào bất kỳ mục nào trong số này đều sẽ thực thi lệnh tự động mở bash và SSH đến máy chủ được chỉ định.

Trả lời