Cách thêm/xóa Quick Access trong ngăn điều hướng File Explorer trên Windows 10

Windows 10 đã thay thế mục Favoritestừ phiên bản Windows trước bằng Quick Access. Quick Access là con đường ngắn nhất đến các file bạn đang làm việc và những thư mục bạn thường sử dụng. Đây là các thư mục thường xuyên truy cập và những file gần đây của bạn.

Quick Access trong File Explorer

Trong Windows 10, File Explorer mở Quick Access theo mặc định, hiển thị Frequent folders và Recent files.

  • Frequent folders = Hiển thị tối đa 10 thư mục mà bạn thường xuyên mở trên hệ thống.
  • Recent files = Hiển thị tối đa 20 file mà bạn đã mở gần đây nhất.

Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách thêm hoặc xóa Quick Access trong ngăn điều hướng File Explorer cho tất cả người dùng trong Windows 10.

Lưu ý:

– Bạn phải đăng nhập với tư cách quản trị viên để có thể thêm hoặc xóa Quick Access trong ngăn điều hướng.

– Xóa Quick Access khỏi ngăn điều hướng sẽ không xóa lịch sử của Frequent folders và Recent files.

Thêm hoặc Xóa hoàn toàn Quick Access trong ngăn điều hướng File Explorer

Tùy chọn này sẽ loại bỏ hoàn toàn Quick Access khỏi tất cả các vị trí, nhưng làm như vậy cũng sẽ vô hiệu hóa tính năng kéo và thả vào ngăn điều hướng.

1. Nhấn phím Win + R để mở Run, nhập regedit vào Run và nhấn OK để mở Registry Editor.

2. Nếu được UAC nhắc, hãy nhấp vào Yes.

3. Trong Registry Editor, điều hướng đến vị trí bên dưới:

HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{679f85cb-0220-4080-b29b-5540cc05aab6}\ShellFolder

Điều hướng đến vị trí key trong Registry Editor

Điều hướng đến vị trí key trong Registry Editor

4. Nếu bạn chưa làm như vậy, trước tiên bạn cần thay đổi chủ sở hữu của registry key ShellFolder trong ngăn bên trái thành nhóm Administrators.

5. Nếu chưa thực hiện, bạn sẽ cần thiết lập quyền lần thứ 2 cho registry key ShellFoldertrong ngăn bên trái để cho phép nhóm Administrators có toàn quyền kiểm soát (Full control).

6. Trong ngăn bên phải của ShellFolder, nhấp đúp vào DWORD Attributes để sửa đổi nó.

7. Thực hiện bước 8 (để loại bỏ) hoặc bước 9 (để thêm) bên dưới, tùy theo những gì bạn muốn.

8. Để xóa Quick Access khỏi ngăn điều hướng, nhập a0600000, nhấp vào OK và chuyển sang bước 10 bên dưới.

Xóa Quick Access khỏi ngăn điều hướng
Xóa Quick Access khỏi ngăn điều hướng

9. Để thêm Quick Access vào ngăn điều hướng, nhập a0100000, nhấn OK và chuyển sang bước 10 bên dưới.

Thêm Quick Access vào ngăn điều hướng
Thêm Quick Access vào ngăn điều hướng

10. Khi hoàn tất, hãy đóng Registry Editor.

11. Khởi động lại Explorer, đăng xuất và đăng nhập hoặc khởi động lại máy tính để áp dụng thay đổi.

Trả lời