Hướng Dẫn Đo Và Đọc Chỉ Số Trên Mia Thủy Bình

1. Thông tin về máy thủy bình và mia thủy bình

– Máy thủy bình là một thiết bị có cấu tạo quang học và đọc số đọc trên mia. Để đọc được số đọc trên mia thì chúng ta cần phải dựa vào lưới chỉ chữ thập và mia máy thủy chuẩn để đọc số. và hiểu được chức năng và các chỉ số trên Mia thủy bình
Mia máy thủy bình :
– Mia là một phụ kiện trắc địa được dùng cho các loại máy cân bằng tự động của các hãng như Topcon, Sokkia, Nikon, Leica để đo cao độ trong đo đạc tính toán khối lượng đào đắp thi công nền của các công trình xây dựng hay đo khoảng cách sơ bộ bằng máy thủy bình hoặc một số thiết bị trắc.

Các loại MIA dùng cho máy thủy bình tự động:
+ Mia thường rút dài 3m – 4m – 5m, được dùng trong đo cao thông thường.
+ Mia thường 1 đoạn dài 2m – 3m , thường dùng trong đo lưới khống chế.
+ Mia Invar 1 đoạn 2m, 3m thường dùng trong đo quan trắc lún, đo chính xác cao.
– Máy thủy bình điện tử sử dụng hai loại mia:
+ Mia mã vạch thường rút dài 3m – 5m.
+ Mia mã vạch invar 1 đoạn dài 2m.
2. Phương pháp đo khoảng cách và đọc chỉ số trên Mia thủy bình:
– Lưới chữ thập thực chất được cấu tạo gồm dây trên, dây giữa, dây dưới, tạo thành hệ lưới.
Dùng để đọc các chỉ số trên, giữa, dưới của mia thủy chuẩn
– Thường thì trong khi đọc mia thủy chuẩn người ta chỉ đọc chỉ giữa của mia, nhưng để tăng độ chính xác của phép đo, người ta có thể đọc luôn cả 3 chỉ, để kiểm tra xem độ chính xác của chỉ số giữa mà ta đọc.
Dây giữa = (Dây Trên + Dây Dưới)/2
– Ở hình bên dưới ta có chỉ số đọc mia như sau:
Dây trên: 1783
Dây dưới: 1675
Vậy: Dây giữa = (1783 + 1675)/2 = 1729 (mm)


Tham khảo về máy thủy bình tại http://maytracdianhatrang.com/ban-may-thuy-binh-tai-nha-trang-2/

i dont put that on thats my word, treat meaning, marijuana gummies, can cbd oil help with cancer, what plants can i get cbd oil, dose of cbd for anxiety, is cbd more effective with thc, bocannaco cbd reviews, cbd expo las vegas, can too much cbd cause anxiety, medical definition of cancer, cbd oil doses, how many cbd brands are there, diab metab res rev, cbd oil cocktails, cbd oil effects on parkinsons disease, potential meaning in english, chronic lollipops, what does cbd cure, cbd oil laws in the usa, vape fedora, hemp vs marijuana, rb concept tm523, smok customer service, white label cbd gummies, nate diaz smoking cbd oil at press conference, cbd infused gummies, nuleaf naturals cbd oil reviews, chill pills cbd, hempmeds coupon, cbd american shaman kansas city, esay meaning, definition of compound, cbd oil stocks to buy, natural wellness cbd, texas cbd laws 2019, tincture of cbd oil, cannabis oil products, medical information sheet, free cbd oil offer, how is cbd made, small body hei, cbd oil in pill form, best cbd gummy bears, what kind of weed for making cbd oil, come from definition, cbd c, oil gel pen, cbd oil moline il,

Trả lời