Hướng dẫn do và đọc chỉ số trên mia máy thủy bình

1. Thông tin về máy thủy bình và mia thủy bình

– Máy thủy bình là một thiết bị có cấu tạo quang học và đọc số đọc trên mia. Để đọc được số đọc trên mia thì chúng ta cần phải dựa vào lưới chỉ chữ thập và mia máy thủy chuẩn để đọc số. và hiểu được chức năng và các chỉ số trên Mia thủy bình
Mia máy thủy bình :
– Mia là một phụ kiện trắc địa được dùng cho các loại máy cân bằng tự động của các hãng như Topcon, Sokkia, Nikon, Leica để đo cao độ trong đo đạc tính toán khối lượng đào đắp thi công nền của các công trình xây dựng hay đo khoảng cách sơ bộ bằng máy thủy bình hoặc một số thiết bị trắc.

Các loại MIA dùng cho máy thủy bình tự động:
+ Mia thường rút dài 3m – 4m – 5m, được dùng trong đo cao thông thường.
+ Mia thường 1 đoạn dài 2m – 3m , thường dùng trong đo lưới khống chế.
+ Mia Invar 1 đoạn 2m, 3m thường dùng trong đo quan trắc lún, đo chính xác cao.
– Máy thủy bình điện tử sử dụng hai loại mia:
+ Mia mã vạch thường rút dài 3m – 5m.
+ Mia mã vạch invar 1 đoạn dài 2m.

2. Phương pháp đo khoảng cách và đọc chỉ số trên Mia thủy bình

– Lưới chữ thập thực chất được cấu tạo gồm dây trên, dây giữa, dây dưới, tạo thành hệ lưới.
Dùng để đọc các chỉ số trên, giữa, dưới của mia thủy chuẩn.

 – Thường thì trong khi đọc mia thủy chuẩn người ta chỉ đọc chỉ giữa của mia, nhưng để tăng độ chính xác của phép đo, người ta có thể đọc luôn cả 3 chỉ, để kiểm tra xem độ chính xác của chỉ số giữa mà ta đọc.

Dây giữa = (Dây Trên + Dây Dưới)/2
– Ở hình bên dưới ta có chỉ số đọc mia như sau:
Dây trên: 1783
Dây dưới: 1675
Vậy: Dây giữa = (1783 + 1675)/2 = 1729 (mm)

Tham khảo thông tin cung cấp máy thủy bình tại đây

how to ysr dandilion root to lose weight fast, can taking diet pills cause chrons and colitis, weight loss work from home business opportunity, charles barkley loss weight, thermofit weight loss pills, caffeine as appetite suppressant, beaumont hospital weight loss program, lose weight immediately after exercise, keto crack slaw recipes, hypothalamus weight loss cure, weight loss surgery program bmi index calculator, how fast can i lose weight on a ketogenic diet, quick loss weight center, supplements weight loss muscle gain, bee sting diet pills, keto coconut chocolate recipes, whey protein reviews weight loss, 160 pound man, can alcohol help lose weight, weight loss and weakness symptoms, free workout plans to lose weight fast, how much weight loss in 12 weeks, zonisamide weight loss reviews, what is the name for this syndrome of weight loss lethargy and not being able to eat, how long does it take to lose weight on weight watchers when your on insulin, raw food cleanse weight loss, weight loss online communities, free workout plans lose weight, top keto recipes for dinner, 7 day keto diet menu and recipes, what do you need to exercise to lose weight, how fast do you lose weight on adderall, what is liquid diet for weight loss, more cardio lose water weight, back trainer for weight loss, diet pills that help lose belly fat, high protein shake recipes for weight loss, what is the fastest diet pill to lose weight, time lapse weight loss transformation, what can cause a four year old cat to lose weight quickly and breath heavily, man who finds weight loss secret hailed as genius, cinnamon essential oil for weight loss, best fat burning products that really work,

Trả lời