Gmail cho phép người dùng có thể gửi email trong email

Theo một tuyên bố mới đây, Gmail sẽ cho phép người dùng có thể gửi email trong email dưới dạng tập tin đính kèm, mà không cần phải forward hay tải xuống như trước đây. Hay theo như Google: “Giờ đây, bạn có thể đính kèm email trong một email khác trong Gmail”.

Các tập tin email này sẽ có định dạng .eml, và người dùng có thể đính kèm bao nhiêu email tùy thích. Người nhận khi mở các tập tin email này sẽ được chuyển sang một cửa sổ mới.

Gmail cho phép người dùng có thể gửi email trong email - Ảnh 1.

Tuy nhiên tại sao Google lại ra mắt tính năng đặc biệt này? Theo tuyên bố của Google thì đây có thể là câu trả lời:

“Chúng tôi đã được góp ý rằng việc đính kèm email sẽ tiện dụng hơn là phải forward từng email riêng biệt, ví dụ như bạn muốn forward nhiều email liên quan đến một chủ đề. Với tính năng mới này, bạn có thể làm được điều đó dễ dàng. Gửi email dưới dạng tập tin đính kèm cho phép bạn tóm tắt và đính kèm những email với nội dung chi tiết hơn cho khách hàng, giống như các tập tin tài liệu, và họ có thể mở chúng với ứng dụng email thông thường”.

Google cho biết tính năng này sẽ dần dần được đưa đến người dùng trong vòng 2 tuần tới.

Tham khảo: theverge

farxiga reviews, if you want to lose weight how much water should you drink, number one exercise to lose weight, rapid weight loss diet indian, garden of life weight loss shake, weight loss amberen, mct in weight loss oil, work out routine to tone and lose weight, acaiberry for weight loss, susan boyle singer weight loss, how much weight can u lose using mct oil, what are the weight loss pills available, can you lose weight without doing cardio, is topiramate a good choice for weight loss in elderly, laxitive for weight loss, new image weight loss whittier, what does apple cider do for weight loss, does l carnitine work for weight loss, how to figure heartrate for weight loss, how much weight did jonathan antoin lose, carbohydrates needed for weight loss, which herbal tea is good for weight loss, phil heath weight loss, mpa weight loss drink shark tank, watchdog best menopause weight loss pills, which weight loss surgery for hypothyroidism, exercising lose weight, does yohimbine work for weight loss, best protein drinks for weight loss, keto hard boiled egg recipes, dr zafar mckinney, keto recipes ireland,

Trả lời