Bộ đàm Disola DS 2500

Bộ đàm Disola DS 2500

Bộ đàm Disola DS 2500 Bộ đàm Disola DS 2500 là mẫu bộ đàm đơn giản với 16 kênh sử dụng đơn giản nhỏ gọn. Disola DS 2500 là sự lựa chọn số 1 cho nhiều doanh nghiệp từ xây dựng đến kho...
read more
Bộ đàm Disola DS 2800

Bộ đàm Disola DS 2800

Bộ đàm Disola DS 2800 Bộ đàm Disola DS 2800 là mẫu bộ đàm đơn giản với 16 kênh sử dụng đơn giản và mang lại hiệu quả thiết thực Disola DS 2800 là sự lựa chọn số 1 cho nhiều doanh nghiệp...
read more
Bộ đàm Disola DS 1900

Bộ đàm Disola DS 1900

Bộ đàm Disola DS 1900 Bộ đàm Disola DS 1900 là mẫu bộ đàm đơn giản với 16 kênh sử dụng đơn giản nhỏ gọn. Disola DS 1900 là sự lựa chọn số 1 cho nhiều doanh nghiệp từ xây dựng đến kho...
read more
Bộ đàm ICOM F4003

Bộ đàm ICOM F4003

Bộ đàm ICOM F4003 Bộ đàm ICOM F4003 là mẫu bộ đàm có 199 kênh nhớ ICOM F4003 là sự lựa chọn số 1 cho nhiều doanh nghiệp từ xây dựng đến kho cảng bến bãi, từ các công ty bảo vệ chuyên...
read more
Bộ đàm ICOM v88

Bộ đàm ICOM v88

Bộ đàm ICOM V88 Bộ đàm ICOM V88 là mẫu bộ đàm có 199 kênh nhớ ICOM V88 là sự lựa chọn số 1 cho nhiều doanh nghiệp từ xây dựng đến kho cảng bến bãi, từ các công ty bảo vệ chuyên...
read more
Bộ đàm Icom V86

Bộ đàm Icom V86

ICOM V88 là sự lựa chọn số 1 cho nhiều doanh nghiệp từ xây dựng đến kho cảng bến bãi, từ các công ty bảo vệ chuyên nghiệp cho đến các nhà máy công xưởng, các tòa nhà cao tầng
read more
Bộ đàm TK 720

Bộ đàm TK 720

Kenwood TK 720 là sự lựa chọn số 1 cho nhiều doanh nghiệp từ xây dựng đến kho cảng bến bãi, từ các công ty bảo vệ chuyên nghiệp cho đến các nhà máy công xưởng, các tòa nhà cao tầng
read more
Bộ đàm Kendwood TK 3000

Bộ đàm Kendwood TK 3000

Bộ đàm Kenwood Tk-3000 là phiên bản nâng cao mang lại khả năng kết nối tuyệt vời, sóng cực khỏe, pin cực lâu với âm thanh rõ nét
read more
Bộ đàm Kendwood TK 639

Bộ đàm Kendwood TK 639

TK-639 là sự lựa chọn số 1 cho nhiều doanh nghiệp từ xây dựng đến kho cảng bến bãi, từ các công ty bảo vệ chuyên nghiệp cho đến các nhà máy công xưởng, các tòa nhà cao tầng
read more
Bộ đàm Kendwood TK 3178

Bộ đàm Kendwood TK 3178

Bộ đàm TK3178 Bộ đàm Kenwood Tk3178 là phiên bản nâng cao mang lại khả năng kết nối tuyệt vời, sóng cực khỏe, pin cực lâu với âm thanh rõ nét, trong, ấm – nghe rõ trong cả những điều kiện...
read more